Partner

Octrooicentrum Nederland

Partner
Octrooicentrum Nederland
Regio
  • Achterhoek
  • Arnhem
  • Nijmegen
  • Rivierenland
  • Veluwe
Bezoek mijn website

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), is de octrooiverlenende instantie voor Nederland. Als belangrijkste opdrachten heeft Octrooicentrum Nederland:

1 Het verlenen van Nederlandse octrooiaanvragen
2 Voorlichting geven over intellectueel eigendom, met een focus op startups, scaleups en het midden en kleinbedrijf

We stimuleren het gebruik van octrooidatabanken, om ondernemers te helpen goedkoper en sneller te innoveren. We helpen ondernemers ook om hun eigen IE-strategie te ontwikkelen en om te begrijpen wat beschermd zou kunnen worden.

Kijk voor alle workshops over octrooi aanvragen op: www.rvo.nl/octrooiworkshops

Volg en like ons:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial