De Startversneller intervisie sessies

Deelnemers aan De Startversneller in Overijssel volgen ook een intervisie programma.

Door de intervisie leer je van elkaar en bouw je bovendien een waardevol regionaal netwerk op. De intervisiegroepen worden opgezet en begeleid door drie ondernemershubs in de provincie Overijssel, de deelnemende hubs vind je bij de partners. Het gaat om vier intervisiebijeenkomsten steeds om de vier weken bij een van de hubs.

  • Je kiest zelf in overleg met de adviseur van De Startversneller de hub waar je de intervisie bijeenkomsten wilt volgen;
  • De groepen bestaan uit 6-8 deelnemers;
  • In totaal zullen er minimaal 4 bijeenkomsten georganiseerd worden;
  • Intervisie is voor deelnemers vanuit Overijssel een verplicht onderdeel;
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial