Privacy statement

De Startversneller vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. De informatie op de website van De Startversneller is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Startversneller streeft er naar de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud steeds juist, volledig of actueel is.

De Startversneller is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze website bevat links naar websites van derden die niet door De Startversneller gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is De Startversneller niet aansprakelijk.

Auteursrechten

Ontwikkelingsmaatschappij De Startversneller bezit het auteursrecht op de informatie die via www.destartversneller.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie – anders dan voor persoonlijk of niet commercieel gebruik – te verspreiden of te kopiëren zonder toestemming van De Startversneller.

Uw privacy

De Startversneller vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.destartversneller.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De Startversneller is een programma van Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL in opdracht van de provincie Gelderland.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden.

De Startversneller maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. Indien u niet wilt dat Google Analytics cookies op uw systeem plaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Indien u niet wilt dat Google Analytics cookies op uw systeem plaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

E-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten van De Startversneller is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Startversneller staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit te berichten.

Cookie melding  

Deze website maakt gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Door het gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial