Veel gestelde vragen

Waar kan ik mij aanmelden voor het programma?
Dit gaat via onze website: https://www.destartversneller.nl/uwaanvraag/

Wat gebeurt er na aanmelding?
Wij beoordelen uw inzending en nemen contact met u op.

Moet ik mijn bedrijf al hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Ja, uw bedrijf moet al zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hoe lang mag mijn bedrijf al staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om deel te mogen nemen als starter?
U mag niet langer dan 5 jaar (4 jaar en 364 dagen) staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Waarom moet mijn bedrijf in Gelderland of Overijssel gevestigd zijn?
Wij werken vanuit een provinciale regeling voor de provincies Gelderland en Overijssel, de vergoeding geldt alleen voor bedrijven welke in deze provincies zijn gevestigd.

Moet ik al een ondernemersplan hebben?
Het is niet verplicht om al een ondernemersplan te hebben. Als u nog geen ondernemersplan heeft adviseren wij u toch alvast een opzet te maken.

Is het maken van de ondernemerstest verplicht?
Ja, het maken van de ondernemersscan is verplicht. Deze test verschaft u inzicht in uw ondernemersvaardigheden en is de basis voor de coaching.

Hoe kom ik bij de ondernemersscan?
Als uw aanmelding positief is beoordeeld, krijgt u van ons een e-mail met daarin de inlogcodes voor het maken van de ondernemersscan.

Wat gebeurt er na het maken van de ondernemersscan?
Als u de ondernemersscan heeft gemaakt nemen wij contact met u op voor het inplannen van het intakegesprek.

Is het maken van de ondernemersscan verplicht aan het einde van het traject?
Ja, het maken van de ondernemersscan aan het einde van het traject is verplicht. De resultaten geven u inzicht in de vooruitgang die u heeft geboekt met de ondersteuning vanuit het programma.

Mag ik mijn eigen coach kiezen?
Ja, u mag uw eigen coach kiezen. Er is al een groot aantal coaches aangesloten bij De Startversneller. Als u een andere coach op het oog heeft kunt u dit aangeven in uw aanvraag.

Wie betaalt de coach?
U gaat een overeenkomst aan met de coach en betaalt de coach.

Wat moet er op de offerte van de coach staan?
De offerte moet aan u zijn geadresseerd en minimaal het dag- of uurtarief van de coach bevatten.

Wat moet ik doen als het toch niet klikt met mijn coach?
U bent een overeenkomst aangegaan met uw coach en zal dit samen met uw coach moeten bespreken.

Mag ik één voucher besteden aan meer coaches?
Nee, de voucher zet u in bij één coach.

Mag ik mijn eigen training of opleiding kiezen?
Ja, u mag uw eigen training of opleiding kiezen. Dit kan een vakgerichte opleiding zijn, of een opleiding die u helpt bij het verder ontwikkelen van uw ondernemerschapsvaardigheden. Als u een training/opleiding op het oog heeft, kunnen we daarover praten.

Mogelijke opleiders zijn bijvoorbeeld: SUAS, ICM, Scheidegger, NCOI of LOI. De aanbieder van een opleiding kan ook een minder grote organisatie zijn, maar moet wel gecertificeerd zijn als een opleidingsinstituut.

Wie betaalt de training/opleiding?
U gaat een overeenkomst aan met de trainer/opleider en betaalt de factuur.

Wat moet er op de offerte van de training/opleiding staan?
De offerte moet aan u zijn geadresseerd en de naam, de datum en het tarief van de training/opleiding moeten worden vermeld.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over mijn training of opleiding?
U bent een overeenkomst aangegaan met de trainer/opleider en zal dit samen met de trainer/opleider moeten bespreken.

Mag ik meer trainingen of opleidingen volgen met de voucher?
Nee, de voucher is bestemd voor één training of opleiding.

Mag ik de voucher ook gebruiken voor bijeenkomsten?
Nee, de voucher kunt u alleen gebruiken voor een training of opleiding.

Wanneer mag ik een voucher aanvragen?
Als het intakegesprek positief uitvalt, krijgt u via een e-mail toestemming om een voucheraanvraag in te dienen.

Hoe vraag ik een voucher aan?
U kunt een voucher aanvragen via de link in de e-mail die u ontvangt.

Heb ik recht op de voucher als ik de voucher mag aanvragen?
De toestemming voor het aanvragen van de voucher betekent nog niet de toekenning van de voucher of het recht op een voucher.

Welke documenten zijn nodig voor de voucher aanvraag?
Bij het aanvragen van de voucher worden de volgende documenten gevraagd: Offerte van de coach, offerte van de training/opleiding (als u die al heeft geselecteerd), mkb verklaring en de-minimisverklaring. De laatste twee verklaringen kunt u downloaden op het moment dat u de aanvraag indient.

Hoeveel vouchers mag ik aanvragen?
U kunt maximaal twee vouchers aanvragen. Eén voor coaching en één voor training/opleiding.

Mag ik één voucher besteden aan meer coaches?
Nee, u gaat een traject aan met één coach.

Mag ik twee vouchers besteden aan een coach?
Nee, u mag slechts één voucher gebruiken voor een coachtraject.

Mag ik twee vouchers besteden aan training of opleiding?
Nee, het coachtraject is een verplicht onderdeel, dus u mag maar één voucher besteden aan training of opleiding.

Mag ik de voucher voor de coach en de voucher voor training/opleiding bij één aanbieder inzetten?
Nee, de vouchers moeten bij verschillende aanbieders worden ingezet.

Hoeveel is een voucher waard?
Een voucher is minimaal € 500,- waard en maximaal € 1.000,-. U krijgt 80% van de kosten vergoed met een minimum van € 500,- en een maximum van € 1.000,- afhankelijk van de toegezegde voucher.

Kan ik de voucher ook voor andere zaken inzetten dan voor coaching of training of opleiding?
Nee, de voucher mag alleen worden ingezet voor coaching, training of opleiding.

Hoe krijg ik het geld voor de coach?
U krijgt het geld door het indienen van een uitbetalingsformulier en de factuur. U krijgt 80% van de kosten vergoed met een minimum van € 500,- en een maximum van €1.000,- afhankelijk van de toegezegde voucher. Dit gaat via het klantenportaal en in de aanvraag wordt u hier over geïnformeerd.

Hoe krijg ik het geld voor de training/opleiding?
U krijgt het geld door het indienen van een uitbetalingsformulier en de factuur. U krijgt 80% van de kosten vergoed met een minimum van € 500,- en een maximum van €1.000,- afhankelijk van de toegezegde voucher. Dit gaat via het klantenportaal en in de aanvraag wordt u hier over geïnformeerd.

Wat is er nodig voor de uitbetaling van de voucher?
Voor de uitbetaling heeft u de factuur van de coach en/of het opleidings- of trainingsinstituut nodig. Daarnaast vragen wij voor de provincie Gelderland een MKB verklaring en De-Minimisverklaring. Voor de provincie Overijssel vragen wij uw rekening bewijs.

Wat moet er op de factuur van de coach staan?
De factuur moet op uw naam staan en het dag- of uurtarief van de coach moet worden vermeld.

Wat moet er op de factuur van het opleidings- of trainingsinstituut staan?
De factuur moet op uw naam staan en de naam van de opleiding/training en de datum waarop u de opleiding/training heeft gevolgd moeten worden vermeld.

Kan de voucher ook in gedeelten worden uitbetaald?
Nee, de voucher wordt in één keer uitbetaald, tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk.

Wanneer wordt uitbetaald?
In de provincie Gelderland aan het einde van het traject en in de provincie Overijssel bij de start van het traject.

Hoe lang duurt het programma De Startversneller?
Het programma De Startversneller in Gelderland loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2024. Voucheraanvragen kunnen tot 1 juli 2024 worden aangevraagd of zoveel eerder als het voucherbudget is uitgeput.

Het programma De Startversneller “Starten met Impact” in Overijssel loopt tot 1 januari 2024. Voucheraanvragen kunnen worden aangevraagd totdat het voucherbudget is uitgeput.

Hoeveel tijd heb ik om het traject uit te voeren?
Na toekenning van de voucher voor een coach moet u binnen een maand starten met de uitvoering van de voucheractiviteiten conform offerte. U heeft een jaar de tijd voor de uitvoering van het traject. Na toekenning van de voucher voor training/opleiding moet u binnen een jaar starten met de uitvoering van de voucheractiviteiten conform offerte. Voor het aanvragen van de uitbetaling van beide vouchers heeft u tot 13 maanden de tijd na de toekenningsdatum.

Wat is de ingangsdatum van het traject?
De ingangsdatum van het traject is de datum van de e-mail waarin we uw voucheraanvraag hebben goedgekeurd.

Kan ik het coachtraject ook tijdelijk stopzetten?
Uw traject moet binnen een jaar na aanvang worden afgerond.

Wat gebeurt er als ik het traject voortijdig beëindig en wel al coaching heb gehad?
U bent een overeenkomst aangegaan met de coach en zal dit samen met uw coach moeten bespreken. De voucher wordt niet uitgekeerd als het traject tussentijds wordt gestopt.

Wat gebeurt er als ik het traject voortijdig beëindig en wel al ben gestart met de training of opleiding?
U bent een overeenkomst aangegaan met de trainer/opleider en zal dit samen met de trainer/opleider bespreken. De voucher wordt niet uitgekeerd als het traject tussentijds wordt gestopt. 

Einde traject

Wat moet ik doen voor de uitbetaling van de voucher?
U krijgt de voucher uitbetaald door het indienen van een uitbetalingsformulier en de facturen via de link in de toekenningsmail.

Is het maken van de ondernemersscan aan het einde van het traject verplicht?
Ja, de resultaten geven u inzicht in de vooruitgang die u heeft geboekt met de ondersteuning vanuit het programma.

Hoeveel tijd heb ik om de uitbetaling van de voucher aan te vragen?
Voor het aanvragen van de uitbetaling heeft u tot 13 maanden de tijd na de toekenningsdatum.

Wat gebeurt er als ik te laat ben met het aanvragen van de uitbetaling van de voucher?
Als de voucheractiviteiten niet worden afgesloten conform de voorwaarden, dan verliest de aanvrager het recht op de voucher en gerelateerde financiering.

Kan ik een vervolg traject aanvragen?
Nee, u mag slechts één keer gebruik maken van deze regeling.

Wat is intervisie?
Intervisie is een methode waarin je op gelijkwaardige basis met andere ondernemers leert. Eigen casuïstiek staat centraal. Onder begeleiding, via een vaste methode en in een vertrouwelijke setting bespreken de deelnemers een praktijkvraag van één van de deelnemers. Idee is dat veel vragen waar ondernemers mee worstelen herkenbaar zijn; daarom leert niet alleen de inbrenger van de case van de sessie, maar alle deelnemers.

Via De Startversneller krijg je 4 sessies aangeboden, deze worden bij jou in de regio georganiseerd.

Wat is het doel van intervisie?
Het doel is om elkaar te stimuleren, met elkaar te netwerken en elkaar te ondersteunen in het leerproces en in het realiseren van de ondernemersdoelstelling. Doel is niet om ‘de oplossing’ te vinden, maar om het vraagstuk, oorzaken en mogelijke oplossingen te verkennen en beter te begrijpen. Ondernemers leren ook van andere ondernemers, die in vergelijkbare situatie zitten, maar vaak weer andere competenties en ervaringen hebben waar andere gebruik van kunnen maken.

Is intervisie verplicht?
Intervisie wordt georganiseerd binnen het programma De Startversneller. Jouw aanvraag voor een voucher van het programma behelst deelname aan de intervisie groepen. Mocht intervisie niet aansluiten op jouw behoefte, dan is het programma De Startversneller niet passend voor jou.

Wanneer start de intervisie? 
Afhankelijk van het aanmeldingen in jouw regio, wordt jouw intervisie groep opgestart. De uitnodiging ontvang je na de toekenningsdatum.

Met welke ondernemers kom ik in een groep?
De groepssamenstelling is op basis van vestigingsplaats. Groepen bestaan uit 6 – 8 personen, liefst met een gemêleerde samenstelling qua achtergrond, leeftijd, ervaring e.d.

Wie begeleidt de intervisie groep?
De intervisie groepen worden georganiseerd door de regionale starters HUB’s. Dit zijn niet-commerciële organisaties die een belangrijke netwerk- en voorlichtingsfunctie hebben in de regio, gericht op startende ondernemers. De intervisie sessies worden begeleidt door hiervoor gekwalificeerde begeleiders en deze personen worden ingehuurd vanuit het programma De Startversneller.

Waar kan ik terecht met vragen over de Intervisie bijeenkomsten?
Je kan hiervoor terecht bij jouw adviseur van De Startversneller.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial