Financiële afhandeling

Hoe krijg ik het geld voor de coach?
U krijgt het geld door het indienen van een uitbetalingsformulier en de factuur. U krijgt 80% van de kosten vergoed met een minimum van € 500,- en een maximum van €1.000,- afhankelijk van de toegezegde voucher. Dit gaat via het klantenportaal en in de aanvraag wordt u hier over geïnformeerd.

Hoe krijg ik het geld voor de training/opleiding?
U krijgt het geld door het indienen van een uitbetalingsformulier en de factuur. U krijgt 80% van de kosten vergoed met een minimum van € 500,- en een maximum van €1.000,- afhankelijk van de toegezegde voucher. Dit gaat via het klantenportaal en in de aanvraag wordt u hier over geïnformeerd.

Wat is er nodig voor de uitbetaling van de voucher?
Voor de uitbetaling heeft u de factuur van de coach en/of het opleidings- of trainingsinstituut nodig. Daarnaast vragen wij voor de provincie Gelderland een MKB verklaring en De-Minimisverklaring. Voor de provincie Overijssel vragen wij uw rekening bewijs.

Wat moet er op de factuur van de coach staan?
De factuur moet op uw naam staan en het dag- of uurtarief van de coach moet worden vermeld.

Wat moet er op de factuur van het opleidings- of trainingsinstituut staan?
De factuur moet op uw naam staan en de naam van de opleiding/training en de datum waarop u de opleiding/training heeft gevolgd moeten worden vermeld.

Kan de voucher ook in gedeelten worden uitbetaald?
Nee, de voucher wordt in één keer uitbetaald, tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk.

Wanneer wordt uitbetaald?
In de provincie Gelderland aan het einde van het traject en in de provincie Overijssel bij de start van het traject.

Volg en like ons:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial